جهت راهنمایی و پشتیبانی از سیستم تیکتینگ استفاده کنید

اکثر مشکلاتی که شما همکاران عزیز دارید ، در این سیستم آموزش داده شده است ، و شما خود می توانید مشکلتان را به کمک بخش آموزش این سیستم حل نمائید . چنانچه از بخش آموزش نتوانستید مشکلتان را حل نمائید ، درخواستتان را در واحد مربوطه ثبت نمائید تا کارشناس مربوطه برای حل مشکل ، اقدامات لازم را انجام دهد.

    جستجوی پرسش و پاسخ

    اگر شما نمی توانید پاسخ خود را پیدا کنید برای ما یک تیکت ارسال کنید

    پرسش و پاسخی برای این واحد پشتیبانی وجود ندارد